Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.11.2000 Çarşamba Sayı: 24245 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1470


            Ekli "Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 3/10/2000 tarihli ve 2000/87 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar           Madde 1- 8/12/1999 tarihli ve 99/13717 sayılı Kararnamenin eki Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Karar'ın 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 13- Bu Karar'dan istifade edecek yatırımcıların, en geç 31/12/2000 tarihine kadar Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu Karar kapsamında tahsis edilecek kredilerin, ilk ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde kullandırılması esastır."

           Madde 2- Bu Karar 24/6/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.