Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.03.2000 Salı Sayı: 23996 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/265


            27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Turizm Bakanlığı'nın 24/2/2000 tarihli ve 5663 sayılı yazısı üzerine, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/2/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar            Madde 1- 27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü maddesine aşağıdaki (Z/33) bendi eklenmiştir.

            "Z/33- Turizm Bakanlığı'nın iştiraki İstanbul Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (UKTAŞ) tarafından işletilen İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nin mütemmim cüzü olan Fuar ve Sergi Salonu'nun inşaatının 1 Mayıs 2000 tarihinde başlayacak olan Dünya Radyo Komünikasyon Konferansı'na yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulan 4 Milyon ABD Doları tutarındaki kaynağın, 3 yıl ödemesiz, müteakip 4 yıl içinde eşit taksitler halinde geri ödenmesi kaydıyla UKTAŞ'a Başbakan onayı ile aktarılmasında (bu konuda ayrıca Yüksek Planlama Kurulu kararı aranmaz)."

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Başbakanlık yürütür.