Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.04.2001 Cuma Sayı: 24385 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/2298


            Ekli "Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 12/3/2001 tarihli ve 2001/5 sayılı Raporu üzerine, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (E) bendi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar



            Madde 1- 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Kararnamenin eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Uygulanacak müeyyideler, (a) ve (f) bentlerinde yer alan müeyyideler hariç, Resmi Gazete'de yayımlanır."

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.