Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU :

İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahaları, Organları, Üyelerinin Hak ve Görevlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2002/4335

 

             Ekli "İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahaları, Organları, Üyelerinin Hak ve Görevlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması, Devlet Bakanlığı'nın 15/5/2002 tarihli ve 20785 sayılı yazısı üzerine, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

 

 

D.BAHÇELİ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Devlet Bakanı V.

 

 

 

 

Prof.Dr.T.TOSKAY

Devlet Bakanı

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

M.YILMAZ

Devlet Bakanı V.

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Devlet Bakanı V.

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Milli Savunma Bakanı V.

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

H.H.ÖZKAN

Dışişleri Bakanı V.

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve

İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri

Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos.

Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret

Bakanı

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii

Kay.Bakanı

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

M.KEÇECİLER

Turizm Bakanı V.

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

F.AYTEKİN

Çevre Bakanı

 

 

 

 

İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahaları, Organları, Üyelerinin Hak ve Görevlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar


             Madde 1- 18/9/2001 tarihli ve 2001/3399 sayılı Kararnamenin eki İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahaları, Organları, Üyelerinin Hak ve Görevlerine Dair Karar'ın 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 21- Bu Kararın 5 inci maddesi hükmü 5/7/2003 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

 

             Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.