Tarım Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.07.1999 Çarşamba Sayı: 23748 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı   
  
KONU : Fındık Üretiminin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan T.C. Ziraat Bankası'na Kaynak Aktarılmasına İlişkin 98/11658 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Karar 
 
KARAR SAYISI:99/12958
    
            Fındık üretiminin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla Destekleme ve  Fiyat İstikrar Fonu'ndan T.C. Ziraat Bankası'na kaynak aktarılmasına ilişkin  25/8/1998 tarihli ve 98/11658 sayılı Kararda değişiklik yapılması hakkındaki  ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 3/6/1999 tarihli ve  39734 sayılı yazısı üzerine, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında  Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/6/1999 tarihinde  kararlaştırılmıştır. 
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
9/6/1999 Tarihli ve 99/12958 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR 

            Madde 1- 25/8/1998 tarihli ve 98/11658 sayılı Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 3- Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı'nın onayına istinaden 1996, 1997 ve 1998 yılı ürünü stoklarının yağlığa ayrılması sonucu Fiskobirlik'in uğrayacağı zararlar, gerekli belgelerin ibrazı ve Hazine Müsteşarlığı'nca onaylanması kaydıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na olan kredi borçlarına mahsup edilir." 

            Madde 2- 7/8/1997 tarihli ve 97/9757 sayılı Kararnamenin eki Kararın. 30/3/1998 tarihli ve 98/10874 sayılı Kararnamenin eki Kararın 8 inci maddesiyle eklenen 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Kararı, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.