Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.11.1999 Cuma Sayı: 23867 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı 
 
KONU : Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:99/13483

 
             27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
KARAR

            Madde 1- 27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü maddesine aşağıdaki (Z/30) bendi eklenmiştir.

            "Z/30- Türkiye ve İsrail  arasında gerçekleştirilecek ikili bilim ve teknoloji işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, İsrail'in ilgili kuruluşu ve TÜBİTAK'ın katılımı ile oluşturulacak araştırma-geliştirme fonuna Başbakan onayı ile kaynak aktarılmasında (bu konuda ayrıca Yüksek Planlama Kurulu kararı aranmaz.),"

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Başbakanlık yürütür.