Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.01.2000 Perşembe Sayı: 23928 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:99/13838


            27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 3/12/1999 tarihli ve 5836 sayılı yazısı üzerine, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/12/1999 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

            Madde 1- 27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü maddesine aşağıdaki (Z/31) bendi eklenmiştir.

            "Z/31- 3-14 Haziran 1996 tarihlerinde ülkemizde gerçekleştirilmiş olan Birleşmiş Milletler İskan Konferansı (HABİTAT II)'nın hazırlık ve uygulama çalışmalarına ilişkin olarak T.C. Hükümeti'nce onaylanan "Ulusal Rapor ve Eylem Planı"nın öngördüğü izleme, yeniden düzenleme ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması, 1999 yılında sonuçlanma aşamasına gelinen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Merkezi'nin Türkiye'de bir Bölgesel Habitat Bürosu kurma çalışmalarının yürütülmesi, HABİTAT II Konferansı'nda alınan kararların uygulanmasının değerlendirileceği 2001 yılındaki İstanbul +5 toplantısının hazırlık çalışmalarının sürdürülmesi hususlarında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca yapılacak harcamaların Başbakan onayı ile karşılanmasında (bu konuda ayrıca Yüksek Planlama Kurulu kararı aranmaz)."

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Başbakanlık yürütür.