Ticaret Mevzuatı  
DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN B.K.K. 
 
Karar Sayısı: 2002/4367
Konu 
:
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2002/4335
Konu 
:
İthalatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, Çalışma Sahaları, Organları, Üyelerinin Hak ve Görevlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2001/2298
Konu 
:
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2000/1721
Konu 
:
Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1470
Konu 
:
Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2000/1260
Konu 
:
Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Karar"ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/675
Konu 
:
Bazı Fonların Tasfiye Edilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/341
Konu 
:
Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2000/330
Konu 
:
Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar


Karar Sayısı: 2000/281
Konu 
:
Bazı Fonların Tasfiye Edilmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2000/265
Konu 
:
Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2000/254
Konu 
:
Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 2000/93
Konu 
:
Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Tedariki, Dağıtımı ve Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13887
Konu 
:
Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

Karar Sayısı: 99/13838
Konu 
:
Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

Karar Sayısı: 99/13812
Konu 
:
İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13717
Konu 
:
Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13534
Konu 
:
Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 99/13483
Konu 
:
Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 99/12958
Konu 
:
Fındık Üretiminin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan T.C. Ziraat Bankası'na Kaynak Aktarılmasına İlişkin 98/11658 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Karar