Bakanlar kurulu Kararları  

 BAKANLAR KURULU KARARLARI

 
Karar Sayısı: 2000/1822
Konu 
:
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1821
Konu 
:
Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/12656
Konu 
:
Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/12655
Konu 
:
Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar