Bakanlar Kurulu Kararları  

 BAKANLAR KURULU KARARLARI

 
Karar Sayısı: 2000/8
Konu 
:
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün Bölge Müdürlükleri ile Bağlı İllerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13314
Konu 
:
Gümrük Müsteşarlığı'nın Taşra Teşkilatında Yer Alan Gümrük Başmüdürlüklerine Bağlı Bazı Gümrük Müdürlüklerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar