Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.08.2000 Çarşamba Sayı : 24149 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU 1999 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Olarak Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen Vergilerden 1,000,000,000 (bir milyar) TL.'yi Aşan Kısmın İade Edilmesi Hakkında Karar 

KARAR SAYISI:2000/1074 

 
            1999 yılında indirimli orana tabi işlemlere ilişkin olarak yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerden 1,000,000,000. (birmilyar) TL.'yi aşan kısmın iade edilmesi; Maliye Bakanlığı'nın 19/7/2000 tarihli ve 34439 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun değişik 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan