Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.12.2000 Pazartesi Sayı: 24257 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1693


           22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnameye ektir.

           Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar'da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 30/11/2000 tarihli ve 56775 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun değişik 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

30/11/2000 Tarihli ve 2000/1693 Sayılı Kararnamenin Eki Karar           Madde 1- 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki III sayılı listenin B bölümünün 3 üncü sırası "GSM cep telefonu işletmecileri tarafından verilenler hariç olmak üzere her türlü telekomünikasyon (altyapı tesisi ve işletilmesi dahil) hizmetleri" şeklinde değiştirilmiştir.

           Madde 2- 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin B bölümünün 1 inci sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

           Madde 3- Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

           Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.