Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.04.2000 Salı Sayı: 24382 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU 2000 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Olarak Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen Vergilerden 2,000,000,000.- (İkimilyar) TL.'yi Aşan Kısmın İade Edilmesi Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2001/2185


            2000 yılında indirimli orana tabi işlemlere ilişkin olarak yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerden 2,000,000,000.- (iki milyar) TL.'yi aşan kısmın iade edilmesi; Maliye Bakanlığı'nın 13/3/2001 tarihli ve 013477 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun değişik 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/3/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan