Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.05.2001 Perşembe Sayı: 24398 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2001/2344


            22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnameye ektir.

            Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar'da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 2/5/2001 tarihli ve 24191 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan
   
7/5/2001 Tarihli ve 2001/2344 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


            Madde 1- 27/11/1999 tarihli ve 99/13648 sayılı Kararname ile değişik 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 1 inci maddesinin (a) bendinde yer alan "%17" oranı "%18", (d) bendinde yer alan "%25" oranı "%26" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 2- Bu Karar 15/5/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.