Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 30.07.2002 Salı Sayı: 24831 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti Hakkında Karar Karar

KARAR SAYISI:2002/4480


                        Mal ve Hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının ekli Karar'da belirtildiği şekilde tespiti; Maliye Bakanlığı'nın 17/7/2002 tarihli ve 031637 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/7/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

 

Başbakan

 

D.BAHÇELİ

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL

M.YILMAZ

K.DERVİŞ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

Dışişleri Bak.ve

Başb.Yrd.

Devlet Bak.ve
Başb.Yrd.

Devlet Bakanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.T.TOSKAY

Devlet Bakanı

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

M.Z.SEZER

Devlet Bakanı

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.KOCABATMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

M.BAYER

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Dr.R.DOĞRU

Devlet Bakanı

H.T.İÇLİ

Devlet Bakanı

T.GÜLEK

Devlet Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

 

 

 

 

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma Bakanı

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

Prof.Dr.N.TEKİN

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

 

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

 

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı

Prof.Dr.B.S.ÇAĞLAYAN

Kültür Bakanı

 

 

 

 

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

F.AYTEKİN

Çevre Bakanı

 

17/7/2002 Tarihli ve 2002/4480 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

             Madde 1- Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

             a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,    %18

             b) (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,   %1

             c) (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,  %8 olarak tespit edilmiştir.

 

             Madde 2- Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

             Madde 3- Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Kararda değişiklik yapan 13/5/1993 tarihli ve 93/4406 sayılı, 27/10/1993 tarihli ve 93/4932 sayılı, 11/3/1994 tarihli ve 94/5350 sayılı, 4/4/1994 tarihli ve 94/5454 sayılı, 24/6/1994 tarihli ve 94/5730 sayılı, 12/1/1995 tarihli ve 95/6431 sayılı, 4/8/1995 tarihli ve 95/7176 sayılı, 21/12/1995 tarihli ve 95/7612 sayılı, 27/12/1997 tarihli ve 97/10465 sayılı, 3/4/1998 tarihli ve 98/10884 sayılı, 23/6/1998 tarihli ve 98/11328 sayılı, 10/8/1998 tarihli ve 98/11467 sayılı, 1/3/1999 tarihli ve 99/12519 sayılı, 27/11/1999 tarihli ve 99/13648 sayılı, 13/6/2000 tarihli ve 2000/867 sayılı, 12/9/2000 tarihli ve 2000/1221 sayılı, 30/11/2000 tarihli ve 2000/1693 sayılı, 7/5/2001 tarihli ve 2001/2344 sayılı, 30/7/2001 tarihli ve 2001/2789 sayılı ve 5/11/2001 tarihli ve 2001/3173 sayılı Bakanlar Kurulu kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             Madde 4- Bu Karar 1/8/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Madde 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


(I) SAYILI LİSTE

             1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, leblebi, kestane,

             2- Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, defne yaprağı, sumak yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mazı, palamut, mahlep, çöven, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, kendir tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu, kapari (kebere), kanola (kolza), kitre, harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı, fiğ,

             3- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel ya da tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

             4- Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil) ile küçük ve büyükbaş hayvanların etleri ve bağırsağı (bunların herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen ürünleri hariç), zeytinyağı, patates, kuru soğan, sarmısak,

             5- Buğday unu, ekmekler (Tost, sandviç ve hamburger ekmeği ile katkı maddeli veya yağlı, sütlü, haşhaşlı ve üzümlü gibi yaygın olarak tüketilmeyen ekmekler hariç) ve yufka,

             6- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,

             7- Gazete ve dergiler (3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır),

             8- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,

             "Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya

 kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 Diğerleri".] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.]",

             9- 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya konu olan malların (bu listenin 8 inci sırasında sayılan taşıtlar dahil) finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemleri (Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallar ile aynı Kanunun eki (II) sayılı listenin 87.03, 8703.10.11.00.00, 8703.10.18.00.00, 87.11, 89.03, 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 pozisyonlarında yer alan taşıtların bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, yukarıda sayılanlar dışındaki kara nakil vasıtalarının bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

             10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8712.00 pozisyonundaki motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtların (sepetli olsun olmasın) münhasıran sakatlar için imal edilmiş olanları ile 87.13 pozisyonundaki engelliler için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtlar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın),

             11- Net alanı 150 m2'ye kadar konut teslimleri,

             12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

             13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2'ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

             14- 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,

             15- 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun kapsamında işletme hakkı devir sözleşmesine konu olan işletme haklarının devir anlaşmaları uyarınca devirleri.

             Bu listenin 1, 2, 3 ve 6 ncı sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 4 üncü sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır.

             Bu listenin 8 inci sırasında yer alan "kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.


(II) SAYILI LİSTE

             A) TEMEL GIDA MADDELERİ

             1- Kümes hayvanları ve balıklar ile bunların etleri (herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen ürünleri hariç),

             2- Süt, yoğurt ve ayran (aromalı ve meyveliler hariç), yumurta, peynir, zeytin, paketlenmiş kuru çay, şeker pancarının işlenmesi ile elde edilen kristal ve kesme şeker, arı balı,

             3- Pirinç, bulgur, irmik, makarna, tost, sandviç ve hamburger ekmeği ile katkı maddeli veya yağlı, sütlü, haşhaşlı ve üzümlü gibi yaygın olarak tüketilmeyen ekmekler,

             4- Yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağlar ile yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağların üretiminde kullanılan ham yağlar, tereyağ, pamuk çiğiti ve pamuk tohumu, prina,

             5- Taze sebze ve meyveler (mamulleri hariç, tohumları dahil).

 

             B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

             1- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,

             2- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 114. maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takograf cihazı teslimleri,

             3- Sinema, tiyatro, opera, operet ve bale giriş ücretleri,

             4- Üniversite ve yüksekokullar ile 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili bakanlıktan faaliyette bulunma izni alan özel okullar ve kreşlerde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri,

             5- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,

             6- Kitap ve benzeri yayınlar (3266 sayılı Kanunla değişik 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1/a bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

             7- Hayvan yemi olarak veya hayvan yemi imalatında kullanılan küspe, tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi ve köpek mamaları hariç), saman.