Bakanlarkurulukararlari98-10884  
Resmi Gazete: 16.04.1998 Perşembe Sayı: 23315 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  Mal ve Hizemetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespiti 
  
KARAR SAYISI:98/10884
               
 
            22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnameye ektir. 

            Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar'da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 3/4/1998 tarihli ve 13056 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun değişik 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/4/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ 
Başbakan 
3/4/1998 Tarihli ve 98/10884 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde1-27/10/1993 tarihli ve 93/4932 sayılı Kararname ile değişik 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı kararnamenin eki karara ekli I sayılı listenin 1'inci sırasında sonuna "leblebi" ifadesi eklenmiştir. 

            Madde 2-II sayılı listenin (A) bölümünün 5'inci sırasında "yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağlar" kapsamında sayılan "zeytinyağı," II sayılı liste kapsamından çıkarılarak I sayılı listenin 4'üncü sırasının sonuna eklenmiştir. 

            Madde 3- Bu Karar yayım tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer. 

            Madde 4-Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.