Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.12.1999 Perşembe Sayı: 23894 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:99/13648


            22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnameye ektir.

            Mal ve hizmetlere uygulanacak katmam değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar’da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı’nın 27/11/1999 tarihli ve 51931 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun değişik 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan
 
27/11/1999 Tarihli ve 99/13648 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

           Madde 1 – 27/10/1993 tarihli ve 93/4932 sayılı Kararname ile değişik 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın 1 inci maddesinin (a) bendinde yer alan “%15” oranı “%17”, (d) bendinde yer alan “%23” oranı “%25” olarak değiştirilmiştir.

           Madde 2 – Bu Karar 13/12/1999 tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3 – Bu Karar hükümlerinin Maliye Bakanı yürütür.