Bakanlar kurulu Kararları  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı: 2006/10138
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/8301
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/7802
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2004/7666
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2003/6666
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2002/4480
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2001/2344
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2001/2185
Konu 
:
2000 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Olarak Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen Vergilerden 2,000,000,000.- (İkimilyar) TL.'yi Aşan Kısmın İade Edilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1693
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1221
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tesbitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar


Karar Sayısı: 2000/1074
Konu 
:
1999 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlere Olarak Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen Vergilerden 1.000.000.000 (bir milyar) TL'yi Aşan Kısmın İade Edilmesi Hakkında KararKarar Sayısı: 2000/867
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 99/13649
Konu 
:
3065 Sayılı katma Değer Vergisi Kanunu'nun 60 ıncı Maddesinin 1 inci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde Yer Alan MamüllerinVergi Nispetlerinin Değiştirilmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13648
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/12519
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 98/11467
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 98/11328
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yağılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 98/10884
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yağılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 97/10465
Konu 
:
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yağılması Hakkında Karar