Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.01.2001 Cumartesi Sayı: 24293 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca 86/10730 Sayılı Kararname ile Uygulama Alanı İlan Edilmiş Bulunan Şanlıurfa İli, Harran İlçesi, Sugeldi Köyü, Bulgurlu Bağlısının, Ana Köyden Ayrılarak Aynı Adla Bağımsız Bir Köy Haline Getirilmesi Kurulan Bu Köyün "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1823


            1- 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca 5/6/1986 tarihli ve 86/10730 sayılı Kararname ile uygulama alanı ilan edilmiş bulunan Şanlıurfa İli, Harran İlçesi, Sugeldi Köyü, Bulgurlu bağlısının, ana köyden ayrılarak aynı adla bağımsız bir köy haline getirilmesi,

            2- Kurulan bu Köyün "Uygulama Alanı" olarak tespiti;

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 26/9/2000 tarihli ve 4321 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 3 ve 14 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 


          Bülent ECEVİT 
          Başbakan