Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.06.2000 Perşembe Sayı: 24094 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Daha Önce Uygulama Alanı İlan Edilmiş Bulunan Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Bucağı, Kelhasan Beldesine Bağlı Bazı Yaylaların Adı Geçen Beldeden Ayrılarak Aynı Bucağın Turanlar Köyüne Bağlanması, Bu Yaylaların "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar
 
KARAR SAYISI:2000/732
  
            1- 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca daha önce uygulama alanı ilan edilmiş bulunan; Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Bucağı, Kelhasan Beldesine bağlı Atıcı, Mehmetşerif, Seçilmişler, Yıldırımlar, Özdenler ve Polatlar yaylalarının bağlı oldukları Kelhasan Beldesinden ayrılarak aynı Bucağın Turanlar Köyüne bağlanması,

            2- Adı geçen yaylaların "Uygulama Alanı" olarak tespiti;

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 18/5/2000 tarihli ve 1744 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 14 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 


           Bülent ECEVİT 
           Başbakan