Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.03.1999 Salı Sayı: 23648 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esaslarının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 
  
KARAR SAYISI:99/12541
    
            Ekli "Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları"nın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 18/2/1999 tarihli ve 443 sayılı yazısı üzerine, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/3/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 


           Bülent ECEVİT 
           Başbakan 

TARIM REFORMU UYGULAMA ALANI TOPRAK NORMU ESASLARI 

           Madde 1- 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre Tarım Reformu Uygulama Alanı ilan edilen yerlerde, adı geçen Kanunun 8 inci maddesi gereğince kuru (kıraç şartlarda) arazide dağıtılacak antepfıstığı, bağ ve zeytine ait Toprak Normu aşağıdadır. 

UYGULAMA ALANI 
                                       Bakanlar Kurulu                 Antepfıstığı      Bağ          Zeytin 
                                               Kararı                         Arazisi           Arazisi      Arazisi 
İli               İlçesi             Tarihi          Sayısı            (da)              (da)          (da) 
Şanlıurfa  Bütün İlçeleri  5/6/1986    86/10730          12                15              47 

           Madde 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

           Madde 3- Bu Esasları Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.