Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.11.1999 Cuma Sayı: 23867 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 
 
KARAR SAYISI:99/13440
  
            Ekli "Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları"nın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 28/9/1999 tarihli ve 2865 sayılı yazısı üzerine, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 


           Bülent ECEVİT 
           Başbakan 

TARIM REFORMU UYGULMA ALANI TOPRAK NORMU ESASLARI

            Madde 1- 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre Tarım Reformu Uygulama Alanı ilan edilen yerde, aynı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre 3 üncü sınıf tarım arazisinde sulu ve kuru (taban ve kıraç şartlarda) arazide dağıtılacak Toprak Normu aşağıdadır.

            UYGULAMA ALANI                 DAĞITILACAK TOPRAK NORMU
                Bakanlar Kurulu
                       Kararı                                      Kıraç                    Taban                   Sulu
İli              İlçesi     Tarihi         Sayısı            Arazi (da)            Arazi (da)             Arazi (da)
Konya     Ilgın        3/3/1999   99/12531      192                      50                         50 

            Madde 2- Toprak dağıtımı bakımından çiftçi imkanları ile sulanabilen arazi taban arazi kabul edilir. Taban arazinin kıraç araziye tahvili, sulu arazinin kıraç araziye tahvili gibi yapılır.

            Madde 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Esasları Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.