Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/1823
Konu 
:
3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca 86/10730 Sayılı Kararname ile Uygulama Alanı İlan Edilmiş Bulunan Şanlıurfa İli, Harran İlçesi, Sugeldi Köyü, Bulgurlu Bağlısının, Ana Köyden Ayrılarak Aynı Adla Bağımsız Bir Köy Haline Getirilmesi Kurulan Bu Köyün "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1087
Konu 
:
İçel İli, Tarsus İlçesine Bağlı Çiçekli Köyü'nün "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/732
Konu 
:
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Daha Önce Uygulama Alanı İlan Edilmiş Bulunan Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Bucağı, Kelhasan Beldesine Bağlı Bazı Yaylaların Adı Geçen Beldeden Ayrılarak Aynı Bucağın Turanlar Köyüne Bağlanması, Bu Yaylaların "Uygulama alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13440
Konu 
:
Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/12541
Konu 
:
Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esaslarının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar