Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.02.2000 Cuma Sayı: 23975 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun 4 üncü Maddesinin (a) Bendinde Yer Alan Cihazların Satışı Sırasında, Fabrika Çıkış Fiyatı veya İthal Maliyeti Üzerinden Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Alınan Ücretlerin Yeniden Tespitine İlişkin Karar
  
KARAR SAYISI:99/13915
    
            3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan cihazların satışı sırasında, fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınan ücretlerin yeniden tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 15/12/1999 tarihli ve 3613 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun anılan maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 


           Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

 
23/12/1999 Tarihli ve 99/13915 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1- 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen cihazların satışı sırasında, fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınan ücret tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

            1- Renkli televizyon için                                                                                   %10
            2- Siyah-beyaz televizyon için                                                                         %10
            3- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap                                                    %10
            4- Video için                                                                                                      %10
            5- Birleşik cihazlar için:
            a- Video-televizyon-radyo
                Video-televizyon                                                                                            %10
                Radyo-televizyon
            b- Müzik seti ve benzerleri                                                                                %10

            6- Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve radyo-televizyon yayınını
almaya yarayan her türlü cihazlar                                                                                  %10

            Madde 2- Bu Karar yayımını takip eden ikinci ayın 1'inde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.