Basın Mevzuatı  
 

B.K.K. 
 
Karar Sayısı: 99/13915
Konu 
:
3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun 4 üncü Maddesinin (a) Bendinde Yer Alan Cihazların Satışı Sırasında, Fabrika Çıkış Fiyatı veya İthal Maliyeti Üzerinden Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Alınan Ücretlerin Yeniden Tespitine İlişkin Karar