Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.08.2000 Çarşamba Sayı: 24135 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
Konu  : 3096 Sayılı Kanuna Tabi Arıt Hidroelektrik Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar
KARAR SAYISI:2000/1020

            3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Borova-TML Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 24/7/1998 tarihinde imzalanan  İmtiyaz Sözleşmesine konu olan Arıt Hidroelektrik Santralı Projesine 3996 sayılı Kanunun 4493 sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesi hükmünün uygulanması; adı geçen Bakanlığın 6/7/2000 tarihli ve 3375 sayılı yazısı ve ekleri üzerine, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 4501 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER
Cumhurbaşkanı
            Bülent ECEVİT
            Başbakan