Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.10.2000 Cumartesi Sayı: 24214 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
Konu  : 3096 Sayılı Kanuna Tabi Karadeniz-Ereğlisi Kombine Çevrim Doğalgaz Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar
KARAR SAYISI:2000/1397

            3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Atam Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 28/10/1998 tarihinde imzalanan İmtiyaz Sözleşmesine konu olan Karadeniz- Ereğlisi Kombine Çevrim Doğalgaz Santralı Projesine 3996 sayılı Kanunun 4493 sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesi hükmünün uygulanması; adı geçen Bakanlığın 8/9/2000 tarihli ve 18770 sayılı yazısı ekleri üzerine, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanunun gecici 1 inci maddesinin 4501 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER
Cumhurbaşkanı
            Bülent ECEVİT
            Başbakan