Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.11.2000 Çarşamba Sayı: 24224 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
Konu  : 3096 Sayılı Kanuna Tabi Yedigöze Barajı ve Hidro Elektrik Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar
KARAR SAYISI:2000/1450

            3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ERG İnşaat Kollektif Şirketi ve Hydro Quebec International Ortak Girişim Grubu arasında 15/12/1999 tarihinde imzalanan İmtiyaz Sözleşmesine konu olan Yedigöze Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesine 3996 sayılı Kanunun 4493 sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesi hükmünün uygulanması; adı geçen Bakanlığın 11/9/2000 tarihli ve 4512 sayılı yazısı ve ekleri üzerine, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 4501 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER
Cumhurbaşkanı
            Bülent ECEVİT
            Başbakan