Ticaret Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/1450
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi Yedigöze Barajı ve Hidro Elektrik Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1362
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi Tunçbilek A-B Termik Santralı İşletme Hakkı Devri Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1361
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi Eskişehir Kombine Çevrim Doğalgaz Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1359
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi Yalova Kojenerasyon Termik Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1397
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi Karadeniz-Ereğlisi Kombine Çevrim Doğalgaz Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1025
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi 19 No.lu Görev Bölgesi İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1024
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi Kangal Termik Santralı İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1023
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi Muğla Yeniköy Termik Santralı ve Muğla Kemerköy Termik Santralı ile Muğla YLİ-Yeniköy Linyit İşletmeleri (Sekköy-İkizköy-Hüsamlar Maden Sahası) İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1022
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi Yatağan Termik Santralı ve Muğla GELİ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi Maden Sahası İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1021
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi Soma-A ve B Termik Santralları İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanuna ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1020
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi Arıt Hidroelektrik Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1019
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi 29 No.lu Görev Bölgesi İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1018
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi 18 No.lu Görev Bölgesi İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1017
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi 12 No.lu Görev Bölgesi İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1016
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi 11 No.lu Görev Bölgesi İHD Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1015
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi Akköy II Hidroelektrik Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1014
Konu 
:
3096 Sayılı Kanuna Tabi Yukarı Akçay Hidroelektrik Santralı Projesine 3996 Sayılı Kanunun 4493 Sayılı Kanun ile Değişik 5 inci Maddesi Hükmünün Uygulanması Hakkında Karar