Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.05.2000 Perşembe Sayı: 24046 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
   
KONU : Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar
 
KARAR SAYISI:2000/472
 
                Ekli listede ili, ilçesi, köyü, yeri ve sınırları ile alanları belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması yapılması; Devlet Bakanlığı'nın 27/3/2000 tarihli ve 9798 sayılı yazısı üzerine, 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Kanunun geçici 6 ncı ve Arazi Toplulaştırma Tüzüğü'nün 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/4/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
           Bülent ECEVİT 
           Başbakan 
 
 

2/4/2000 Tarihli ve 2000/472 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE

Sıra                                                                     Alan
No:   İli-İlçesi-Köyü               Yeri ve Sınırları                    (ha)

  1-  Isparta İli, Merkez İlçesi,   Kuzeyi: Atabey ilçe sınırı           2200
      Kuleönü Kasabası arazileri    Güneyi: Burdur yolu
                                    Doğusu: Pazaryolu (merayolu)
                                    Batısı: Bozanönü Köyü
                                            Arazileri
  2-  Isparta İli Atabey İlçesi.    Kuzeyi: DSİ ana sulama kanalı        1100
      İslam köy kasabası arazileri  Güneyi: Isparta-Eğirdir DDY
                                    Doğusu: Harmanören köyü arazileri
                                    Batısı: Doğru yol
  3-  Aydın İli, Söke İlçesi,       Kuzeyi: Eski Söke-Didim              6000
      Güllübahçe, Atburgazı ve              asfaltı
      Doğanbey Köyleri arazileri    Güneyi: DSİ Ana tahliye kanalı
                                    Doğusu: Gölbent Köyü arazileri
                                    Batısı: Eski Söke-Didim asfaltı
  4-  Aydın İli, Sultanhisar, Atça  Kuzeyi: DSİ Akçay Sağ Sahil Ana      3000
      Yenipazar-Donduran köyü               Sulama Kanalı ve Sultan-
      arazileri                             hisar İlçesi arazileri
                                    Güneyi: Yenipazar İlçesi Donduran
                                            Köyü arazileri ile
                                            B.Menderes Nehri
                                    Doğusu: İsabeyli Kasabası arazileri
                                    Batısı: B.Menderes Nehri ve Kavaklı
                                            köyü arazileri
  5-  Denizli İli, Acıpayam İlçesi  Kuzeyi: Yatağan ve Kuyucak Köy        280
      Apa köyü arazileri                    Sınırları
                                    Güneyi: Denizli Karahöyük asfaltı
                                    Doğusu: Karahöyük Yatağan asfaltı
                                    Batısı: Ovayurt köy sınırı
  6-  Karaman-Merkez-Kızık          Kuzeyi: Beydilli ve Salur köyü       1978
      köyü arazileri                Güneyi: Karaman İli
                                    Doğusu: Sazlıkaya köyü
                                    Batısı: Göztepe köyü

            Not: a) Yukarıda belirtilen arazi toplulaştırma sınırları içinde olup, yeterli muvafakat alınamayan yerler,

            b) Arazi toplulaştırma sınırları içinde yeralan ancak teknik olarak arazi toplulaştırmasına dahil edilmeyen tepelik, taşlık, çukurluk alanlarla, yoğun sabit tesis alanları, toplulaştırma harici bırakılır.