Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 12.08.1999 Perşembe Sayı: 23784 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
    
KONU : Arazi Toplulaştırması Yapılacak Yerler Hakkında Karar
  
KARAR SAYISI:99/13160
  
            Ekli listede ili, ilçesi, köyü, yeri ve sınırları ile alanları belirtilen yerlerde arazi toplulaştırması yapılması; Devlet Bakanlığı'nın 14/7/1999 tarihli ve 0967 sayılı yazısı üzerine, 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Kanunun geçici 6 ncı ve Arazi Toplulaştırma Tüzüğü'nün 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

 
 

21/7/1999 Tarihli ve 99/13160 Sayılı Kararnamenin Eki 
LİSTE 
 
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPILACAK YERLER
                                                          
 
Sıra
No 
İli-İlçesi-Köyü
Yeri 
ve sınırları  Alan
(ha)

1 Çanakkale-Biga İlçesi, Karabiga ve Gümüşçay  Batısı:  Biga çayı (Kocaçay)  8954
beldelerinin Gerlengeç, Bozlar, Sığırcık, Çeşmealtı, Çavuşköy, Şakirbey, İdriskoru (Teşvikiye), Eğridere, Osmaniye, Aşağıdemirci, Yukarıdemirci, Emirorman, Kanibey, Bahçeli,  Kuzeyi: Marmara Denizi kıyı 
kenar çizgisine 
paralel imar sınırı 
Hacıköy, Şirinköy (Katırtepe) ve Hoşoba köylerinin arazileri ile kadastrosu ayrı olarak
yapılmış olan, mülki sınır olarak Çeşmealtı köyü sınırları içinde bulunan Kargıçiftliğine ait araziler  bulunmaktadır.
Doğusu: Sinekçi Deresi ve 
Taşoluk sulamasında 
planlanan sağ sahil 
ana kanalı
Güneyi:   Taşoluk sulamasında 
planlanan sol sahil 
ana kanalı ve Şakirbey 
ile Çavuşköy köyleri- 
nin kuzeyinde kalan 
araziler
  
2 I. Kısım; Aydın İli İncirliova Merkez, Hacıaliobası ve Sınırteke, Germencik Turanlar ve Reisköy arazileri Kuzeyi: ŞPI ana sulama kanalı kamulaştırma sahası 1033
Güneyi: A1 ana sulama kanalı
Doğusu: Yalkı Deresi
Batısı: İl çayı
 
II. Kısım; Aydın İli Germencik, Üzümlü ve Uzunkum, Koçarlı, Tatarlar ve Bağarası, Söke, Sazlıköy arazileri Kuzeyi: Aydın Ovası sulaması Büyükmenderes sağ sahil seddeleri 476
Güneyi: Büyükmenderes
Doğusu: Germencik Karaağaçlı köyü arazileri sınırı
Batısı: Söke Regülatörü
 
a III. Kısım; Aydın Söke Merkez Yenicami mahallesi arazileri  Kuzeyi: Yapıcıoğlu seddesi 530
Güneyi: Söke S2 ana sulama kanalı
Doğusu: Yapıcıoğlu seddesi
Batısı: Söke Bağarası karayolu
 
3 Aydın İli Bozdoğan Osmaniye Kuzeyi: Akçay çayı 300
Güneyi: Bozdoğan, Nazilli karayolu
Doğusu: Kavaklıköyü arazileri
Batısı: Alamut köyü arazileri
 
4 Aydın Merkez ilçe Şevketiye, Kuyulu, Kardeşköy köyleri, İncirliova İlçesi Ösmanbükü, Yıldızdere ve Hacıaliobası köyleri Doğusu: Şevketiye köyü doğu sınırı 715
Kuzeyi: ŞP1 Pompaj Sahası Ana kanal güney sınırı, Acarlar beldesi arazileri İncirliova ilçesi arazileri
Batısı:  Yalkı deresi ıslahı doğu sınırı
Güneyi: A1 ana sulama kanalı kuzey sınırı
  
            Not: a) Yukarıda belirtilen arazi toplulaştırma sınırları içinde olup, yeterli muvafakat alınamayan yerler, 

                   b) Arazi toplulaştırma sınırları içinde yeralan ancak teknik olarak arazi toplulaştırmasına dahil edilmeyen tepelik, taşlık, çukurluk alanlarla, yoğun sabit tesis alanları, toplulaştırma harici bırakılır.