Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 14.09.2002 Cumartesi Sayı: 24876 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
   

KONU

:

3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamına Giren Madenlerin Çıkartılması veya Bunun İçin Gerekli Olan İşletme ve Arama Faaliyetleri Sebebiyle Taşınmaz Malları Tamamen Kamulaştırılanlara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Daimi İşçi Taleplerine Göndermede Öncelik Tanınmasına İlişkin Karar

 

KARAR SAYISI:2002/4671

 

             3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması yada bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara, kamu kurum ve kuruluşlarının, daimi işçi taleplerine göndermede öncelik tanınmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 4/6/2002 tarihli ve 14735 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 7/6/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER

 

 

 

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

D.BAHÇELİ

H.H.ÖZKAN

M.YILMAZ

K.DERVİŞ

Devlet Bak.ve

Dışişleri Bak. ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bakanı

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.T.TOSKAY

M.KEÇECİLER

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL

Prof.Dr.T.TOSKAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

 

 

 

 

N.ARSEVEN

M.YILMAZ

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

E.S.GAYDALI

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

 

 

 

 

Dr.R.DOĞRU

R.ÖNAL

Prof.Dr.H.S.TÜRK

S.ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İ.CEM

S.ORAL

M.BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Doç.Dr.O.DURMUŞ

O.VURAL

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Bayındırlık ve

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri

İskan Bakanı

 

 

Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

A.K.TANRIKULU

Z.ÇAKAN

M.İ.TALAY

Çalışma ve Sos.

Sanayi ve Ticaret

Enerji ve Tabii

Kültür Bakanı

Güv.Bakanı

Bakanı

Kay.Bakanı

 

 

 

 

 

M.TAŞAR

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

M.YILMAZ

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

 

 

7/6/2002 Tarihli ve 2002/4671 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

             Madde 1- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının kamulaştırmanın yapıldığı yerdeki daimi işçi taleplerine göndermede öncelik tanınır.

 

             Madde 2- İşe alınmada öncelik tanınacak 1 inci maddede yazılı kişiler bu durumlarını, kamulaştırmanın yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşundan alacağı kamulaştırma tarihi, kamulaştırma yapılan yerin tapu kayıtlarındaki; ili, ilçesi, mahallesi, köyü, mevkii, pafta no., ada no., parsel no., vasfı, yüzölçümü, sahibi ve tapuda kayıtlı yerin tamamen kamulaştırıldığı hususlarını içeren bir belge ile belgelendirmesi gerekir.

 

             Madde 3- Bu belgeyi alanlar bir yıl içerisinde Türkiye İş Kurumuna başvurarak kayıt yaptırmak zorundadır. Bir yıllık süreyi geçirenler öncelikli gönderme hakkından yararlanamazlar.

             İşe yerleştirme ile sonuçlanan öncelikli gönderme hakkından yararlanarak işe yerleşen hak sahibi aynı haktan ikinci kez yararlanamaz.

 

             Madde 4- Hak sahibinin, öncelikli gönderme hakkından yararlanmak istememesi halinde yerine eşi veya çocuklarından birisi de diğerlerinin muvafakatıyla bu haktan yararlanabilir.

 

             Madde 5- Türkiye İş Kurumunca işe gönderilmek üzere davet edilenlerden süresi içerisinde davete gelmeyen, davete gelmekle birlikte işi reddeden, işyeri ayrımı yapan işyerine gönderildiği halde gitmeyen veya işe kabul edildiği halde başlamayanların öncelikli gönderme hakları kalkar ve bu haktan ikinci defa yararlanamazlar.

 

             Madde 6- 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin merkezi sınava katılma zorunluluğuna ilişkin hükümleri yukarıda belirtilen kapsamda yer alanlar hakkında uygulanmaz.

 

             Madde 7- 29/3/1984 tarihli ve 84/7893 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             Madde 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Madde 9- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.