Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.12.1999 Çarşamba Sayı: 23921 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
   
KONU : Alçıtaşı'nın Maden Ruhsatına Tabi Madde Olarak, Kırılarak ve/veya Öğütülerek Kullanılacak Olan Kalsit'in Mermer Ruhsatına Tabi Madde Olarak, Taşocakları Nizamnamesine Göre Doğmuş Haklar Saklı Kalmak Şartıyla Maden Kanunu Kapsamına Alınmaları Hakkında Karar
 
KARAR SAYISI:99/13682
              
            Sanayi hammaddesi olan Alçıtaşı (Jips ve Anhidrit)’nın maden ruhsatına tabi madde olarak, kırılarak ve/veya öğütülerek kullanılacak olan Kalsit’in mermer ruhsatına tabi madde olarak, Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren yapılan arama ruhsatı müracaatlarına hak verilmek üzere, taşocakları Nizamnamesine göre doğmuş haklar saklı kalmak şartıyla 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına alınmaları; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 18/10/1999 tarihli ve 25321 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                  Süleyman DEMİREL
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan