Ticaret Mevzuatı  
 

 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2002/4671
Konu 
:
3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamına Giren Madenlerin Çıkartılması veya Bunun İçin Gerekli Olan İşletme ve Arama Faaliyetleri Sebebiyle Taşınmaz Malları Tamamen Kamulaştırılanlara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Daimi İşçi Taleplerine Göndermede Öncelik Tanınmasına İlişkin Karar

 Karar Sayısı: 99/13682
Konu 
:
Alçıtaşı'nın Maden Ruhsatına Tabi Madde Olarak, Kırılarak ve/veya Öğütülerek Kullanılacak Olan Kalsit'in Mermer Ruhsatına Tabi Madde Olarak, Taşocakları Nizamnamesine Göre Doğmuş Haklar Saklı Kalmak Şartıyla Maden Kanunu Kapsamına Alınmaları Hakkında Karar