Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 17.05.2000 Çarşamba Sayı: 24052 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Karar
 
KARAR SAYISI:2000/623
   
            3/3/1990 tarihli ve 90/220 sayılı Kararnameye ektir.

            İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 23/11/1999 tarihli ve 63292 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/4/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

  
27/4/2000 Tarihli ve 2000/623 Sayılı Kararnamenin Eki Karar


            Madde 1- 3/3/1990 tarihli ve 90/220 sayılı Kararname ile İstanbul Atatürk Havalimanı sınırları içinde kurulan, ekli krokide işaretli "Atatürk Hava Limanı Serbest Bölge Alanı (1. Terminal Ünitesi)" ile "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yeşilköy Sundurma Sahasındaki Serbest Bölge" alanı iptal edilmiştir.

            Madde 2- İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi, Ayamama mevkiinde yer alan aynı krokide işaretli saha, İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'ne dahil edilmiştir.

            Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
   

İSTANBUL ATATÜRK HAVA LİMANI SERBEST BÖLGESİ KROKİSİ 17/05/2000 TARİHLİ VE 24052 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.