Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.12.1998 Salı Sayı: 23554 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi'nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup  İşletilmesine Dair Karar
   
KARAR SAYISI:98/12125

            Ekli "İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi'nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 9/12/1998 tarihli ve 67220 sayılı yazısı üzerine, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Kanun'un 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/12/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

            Mesut YILMAZ
            Başbakan

İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi'nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar

           Madde 1- Sakarya ve Kocaeli illeri sınırları içinde yer alan ekli krokide işaretli saha, İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

    Madde 2- İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi'ni kurup işletmekle İpekyolu Vadisi Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi yetkili kılınmıştır.

    Madde 3- Ekli krokide belirtilen hudutlar dahilindeki tüm kamulaştırma işlemlerinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

    Madde 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5- Bu Karar'ı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.