Bakanlar kurulu Kararları  
 

 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/623
Konu 
:
İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 98/112125
Konu 
:
İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi'nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup
İşletilmesine Dair Karar