Bakanlıklar Mevzuatı  
ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN B.K.K. 
Karar Sayısı: 94/5435
Konu 
:
Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük’ün Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar