Bakanlar kurulu Kararları  
 
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 99/12478
Konu 
:
Teşebbüs, Müessese ve Bağlı Ortaklıklara Konuları ile İlgili Görev Verilmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/12477 
Konu 
:
Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar 

Karar Sayısı: 99/12475 
Konu 
:
Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 Karar Sayısı: 99/12474 
Konu 
:
Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar