Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.10.1999 Perşembe Sayı: 23853 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Futbol Müsabakalarında Uyulacak Esaslar Hakkında Karar 
  
KARAR SAYISI:99/13416
    
            Ekli "Futbol Müsabakalarında Uyulacak Esaslar Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 12/10/1999 tarihli ve 00582 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 12/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
           Bülent ECEVİT
            Başbakan

Futbol Müsabakalarında Uyulacak Esaslar Hakkında Karar

            Madde 1- Futbol müsabakaları, 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilenler dışında herhangi bir ad altında yürütülemez. Kanunla belirlenmiş olan adlar idari bir tasarrufla değiştirilemez ve buna aykırı sözleşme düzenlenemez.

            Müsabakaların radyo ve televizyonlardan yayınlanmasında da bu hususa uyulması için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca gerekli tedbirler alınır.

            Madde 2- Çeşitli kategorilerde yurt içinde veya yurt dışında oynanan milli futbol müsabakalarının canlı, banttan, özet veya haber amaçlı olarak televizyonlardan yayını şifresiz olarak gerçekleştirilir.

            Türkiye Futbol Federasyonu'nca yapılacak yayın ihalelerinde bu husus gözetilir.

            Madde 3- Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili tedbirler, ilgili mülki amirlerce spordan sorumlu Devlet Bakanı'nın talebi üzerine alınır.

            Madde 4- Bu Kararın uygulanması ile ilgili hususlar spordan sorumlu Devlet Bakanı tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir.

            Geçici Madde- Türkiye Futbol Federasyonu'nca yapılan sözleşmelerin bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilen esaslara aykırı hükümleri, Kararın yürürlüğe girmesiyle sona erer.

            Madde 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.