Bakanlıklar Mevzuatı  

 BAKANLAR KURULU KARARLARI

 
Karar Sayısı: 99/13416
Konu 
:
Futbol Müsabakalarında Uyulacak Esaslar Hakkında Karar