Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.11.2000 Perşembe Sayı: 24218 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1465

  
            Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
Ahmet Necdet SEZER 
CUMHURBAŞKANI 
           Bülent ECEVİT 
           Başbakan 

Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar            Madde 1- 7/12/1995 tarihli ve 95/7750 sayılı Kararnamenin geçici 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Fiilen ikamet ettikleri konutları yıkık, ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilenlere kiracı ya da mal sahibi olduklarına bakılmaksızın, aile barınma yardımı olarak; 1/10/1999 tarihinden itibaren, 15 ay süreyle aylık 100,000,000.- (yüzmilyon) TL.,"

            Madde 2- Bu Karar 1/10/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.