Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.02.2001 Cumartesi Sayı: 24314 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/1960

 
            Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 30/1/2001 tarihli ve 00557 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/2/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER 
CUMHURBAŞKANI 
          Bülent ECEVİT 
          Başbakan 

Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar            Madde 1- 7/12/1995 tarihli ve 95/7750 sayılı Kararnamenin eki Karar'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 8- 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden zarar görenlere bu Kararın geçici 3 üncü maddesinin (a) bendi ile geçici 6 ncı maddesi uyarınca ödenen aile barınma yardımının ödenme süresi, 1/1/2001 tarihinden itibaren 3 ay süreyle uzatılmıştır."

            Madde 2- Bu Karar 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.