Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.03.1999 Perşembe Sayı: 23636 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 16/8/1997 Tarihli ve 4306 Sayılı Kanun Uyarınca Sekiz Yıllık Kesintisiz İlköğretim Giderlerinde Kullanılmak Üzere Ödenen Eğitim Katkı Payları ile Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi Oranının Artırılmasına İlişkin Karar
   
KARAR SAYISI:99/12481
  
            16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanun uyarınca sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere ödenen eğitim katkı payları ile eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi oranının artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 1/3/1999 tarihli ve 007622 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/3/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan
 

3/3/1999 Tarihli ve 99/12481 Sayılı Kararname Eki
KARAR

            Madde 1- 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan işlem ve kağıtlar için ödenecek eğitim katkı payları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

            "A) 1- Vergi daireleri ve belediyelere verilen
                       beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna
                       verilen sigorta prim bildirgeleri                                         1,000,000 TL.

                       Gümrük idarelerine verilen beyannameler                       4,000,000 TL.

                    2- Taşıt alım vergisine tabi motorlu taşıtların
                       kayıt, tescil ve devirlerinde                                                10,000,000 TL.

                    3- Spor-Toto, Spor-Loto, Sayısal Loto oyunlarında
                        her bir kolon için                                                                       20,000 TL.

                       At yarışlarında oynanan her bir bilet için                                   40,000 TL.

                    4- Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından                    30,000,000 TL.
                         Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden                                 15,000,000 TL.

                    5- Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında
                        düzenlenen:

                         - Her bir bilet için                                                                    1,500,000 TL.
                         - Dönüşlü biletler için                                                              3,000,000 TL.

                    7- Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis
                        edilenlerden                                                                              5,000,000 TL.

                    9- Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran
                         her bir işlemin taraflarından                                                     5,000,000 TL."

            Madde 2- Aynı maddenin (B) fıkrasında yer alan eğitim, gençlik, spor vesağlık hizmetleri vergisi oranı %15 olarak yeniden belirlenmiştir.

            Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.