Bakanlar kurulu Kararları  
 
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 99/12366 
Konu 
:
1999 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 


Karar Sayısı: 99/12722 
Konu 
:
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 1999 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Proğramı'na İlişkin 98/11845 Kararname'nin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar