Bakanlar kurulu Kararları  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2005/9828
Konu 
:
Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Uyarınca Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2002/3707
Konu 
:
Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1118
Konu 
:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personelinin Ücret ve Diğer Mali Haklarına İlişkin Esasların Tesbit Edilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/730
Konu 
:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personelinin Uyacakları Meslek İlkeleri Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/682
Konu 
:
Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13765
Konu 
:
4389 Sayılı Bankalar Kanununun Değişik 14 üncü Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Bankalarla İlgili Alınacak Tedbirlere İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13761
Konu 
:
Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13621
Konu 
:
Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar


Karar Sayısı: 99/13202
Konu 
:
Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar


Karar Sayısı: 98/12065
Konu 
:
Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar