Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.12.2000 Cuma Sayı: 24254 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Özel İşlem Vergisi Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1691


            26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarlarının artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 30/11/2000 tarihli ve 56777 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun aynı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan
 

30/11/2000 Tarih ve 2000/1691 Sayılı Kararnamenin Eki Karar            Madde 1- 26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

    1- Vergi Daireleri ve belediyelere verilen beyannameler ile
       Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgeleri :  2,000,000.- TL.
       Gümrük idarelerine verilen beyannameler                      :  8,000,000.- TL.
    2- Taşıt alım vergisine tabi motorlu taşıtların kayıt, tescil ve
       devirlerinde                                                 : 20,000,000.- TL.
    3- Spor Toto, Spor Loto, Sayısal Loto oyunlarında herbir
       kolon için                                                   :     40,000.- TL.
       At yarışlarında oynanan her bir bilet için                   :     80,000.- TL.
    4- Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından                    : 60,000,000.- TL.
       Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden                         : 30,000,000.- TL.
    5- Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen:
       - Herbir bilet için                                          :  3,000,000.- TL.
       - Dönüşlü biletler için                                      :  6,000,000.- TL.
    6- Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden  : 10,000,000.- TL.
    7- Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran herbir işlemin
       taraflarından                                                : 10,000,000.- TL.

            Madde 2- Bu Karar 1/1/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.