Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 28.12.2001 Cuma Sayı: 24624 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

Özel İşlem Vergisi Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/3439


            26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarlarının artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/11/2001  tarihli ve 062970 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun aynı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/11/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

 

 

D.BAHÇELİ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

K.DERVİŞ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.T.TOSKAY

Devlet Bakanı

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.ÇAY

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı V.

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma

Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

İ.CEM

Dışişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim

Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve

İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri

Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos.

Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret

Bakanı

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii

Kay.Bakanı

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Çevre Bakanı V.

 

 

27/11/2001 Tarihli ve 2001/3439 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR


 

            Madde 1- 26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

      1- Vergi daireleri ve belediyelere

         verilen beyannameler ile Sosyal

         Sigortalar Kurumuna verilen sigorta

         prim bildirgeleri                           :   4,000,000.- TL.

         Gümrük idarelerine verilen

         beyannameler                                :  10,000,000.- TL.

      3- Spor Toto, Spor Loto, Sayısal Loto

         oyunlarında her bir kolon için              :      60,000.- TL.

         At yarışlarında oynanan her bir

         bilet için                                  :     120,000.- TL.

      4- Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından   : 120,000,000.- TL.

         Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden        :  60,000,000.- TL.

      5- Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında

         düzenlenen:

       - Her bir bilet için                          :   4,500,000.- TL.

       - Dönüşlü biletler için                       :   9,000,000.- TL.

      9- Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran

         her bir işlemin taraflarından               :  15,000,000.- TL.

 

            Madde 2- Bu Karar 1/1/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.