Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 15.05.2003 Perşembe Sayı: 25109 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/5549


           Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı 22/4/2003 tarihli ve 017611 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER

 

 

 

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

A. GÜL

A.ŞENER

M.A.ŞAHİN

B.ATALAY

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bakanı V.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

 

 

 

 

 

A.BABACAN

M.AYDIN

C.ÇİÇEK

M.V.GÖNÜL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

A.AKSU

A.ŞENER

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliyet Bakanı V.

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

 

 

 

 

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

S.SÜTÇÜ

M.BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

 

 

 

 

A.COŞKUN

M.H. GÜLER

E. MUMCU

G.AKŞİT

Sanayi ve Ticaret Bakanı Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

 

 

 

 

O.PEPE

K.TÜZMEN

 

 

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

 

 

25/4/2003 Tarihli ve 2003/5549 Sayılı Kararname Eki

KARAR


 

           Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı listesinin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.