Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 03.01.2004 Cumartesi Sayı: 25335 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2003/6607

 

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 9/12/2003 tarihli ve 52402 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

10/12/2003 Tarihli ve 2003/6607 Sayılı

Kararnamenin Eki


KARAR

 

Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

Kilogram

(Yalnız nafta)

 

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00

Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar

964.250

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

964.250

Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

982.500

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

982.500

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

 

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

 

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

 

2710.19.25.00.00

Diğerleri

605.600

Litre

(Yalnız Gazyağı)

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

646.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

650.365

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

646.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

 

2710.19.45.00.11

Motorin

646.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

650.365

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

2710.19.45.00.19

Diğerleri

646.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

646.000

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

650.365

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

646.000

Litre

 

(Fuel oiller)

2710.19.61.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler

131.500

Kilogram

 

(Fuel oiller)

2710.19.63.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler

345.000

Kilogram

 

(Fuel oiller)

2710.19.65.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler

90.000

Kilogram

 

(Fuel oiller)

2710.19.69.00.00

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler

90.000

Kilogram

 

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

2711.11.00.00.00

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

508.533

Standart M3

Diğerleri

6.750

Standart M3

 

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

590.000

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

590.000

Kilogram

 

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

590.000

Kilogram

Otogaz

677.500

Kilogram

 

(Gaz halinde)

2711.21.00.00.00

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

508.533

Standart M3

Diğerleri

6.750

Standart M3

 

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

590.000

Kilogram

 

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

590.000

Kilogram

 

(Petrol koku)

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş

Kalınlığı 0-20 mm. arasında olan

0

Kilogram

Kalınlığı 20 mm.´den fazla olan

0

Kilogram

 

(Petrol koku)

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş

0

Kilogram

 

(Petrol bitümeni)

2713.20.00.00.19

Diğerleri

0

Kilogram

 

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

0

Kilogram


I SAYILI LİSTE
B CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

2707.10

Benzol (Benzen)

982.500

Kilogram

 

2707.20

Toluol (toluen)

982.500

Kilogram

 

2707.50.90.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

982.500

Kilogram

 

2710.11.21.00.00

White spirit

982.500

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri)

982.500

Kilogram

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri (Petrol eteri)

982.500

Kilogram

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri (Petrol eteri)

982.500

Kilogram

 

2901.10.90.00.11

Hekzan

982.500

Kilogram

 

2901.10.90.00.12

Heptan

982.500

Kilogram

 

2901.10.90.00.13

Pentan

982.500

Kilogram

 

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

982.500

Kilogram

 

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

982.500

Kilogram

 

2909.19.00.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

982.500

Kilogram

 

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

982.500

Kilogram

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3814.00.90.00.00

Diğerleri

65.272

Kilogram

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

 

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

65.272

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.11

Benzinli motor yağları

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.12

Deniz diesel motor yağları

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.13

Kompresör yağlama yağları

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.14

Türbin yağlama yağları

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.19

Diğer yağlar

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.11

Beyaz yağlar

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.12

Sıvı parafin (Pirinç yağı)

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.11

Kızak yağları

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.12

Soğutma yağları

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.13

Otomatik şanzuman yağları

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.14

Diğer şanzuman yağları

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.15

Diferansiyel yağları

255.000

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.19

Diğerleri

255.000

Kilogram

(Yalnız baz yağlar)

 

Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.

 

Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

I SAYILI LİSTE

A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

572.700

Kilogram

Otogaz

658.000

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

572.700

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

572.700

Kilogram

 

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

572.700

Kilogram

 

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

572.700

Kilogram

Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.


I SAYILI LİSTE
A CETVELİ

 

Vergi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Tutarı (TL)

Birimi

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

655.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12

Marine Diesel

659.929

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.19

Diğerleri

655.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

2710.19.45.00.11

Motorin

655.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

2710.19.45.00.12

Marine Diesel

659.929

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

2710.19.45.00.19

Diğerleri

655.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

655.500

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.12

Marine Diesel

659.929

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

655.500

Litre

 

Madde 5- Bu Karar; 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirlenen tutarlar 4/12/2003 tarihinden, 3 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 5/12/2003 tarihinden, 4 üncü maddesinde belirlenen tutarlar ise 9/12/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 6- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.